The 3rd ICACHI Board Members (May 2016 - April 2018)

理事
Board Members
Li, Wei 李维, Huawei Canada Research Centre (会长,Chairman)
Ma, Xiaojuan 麻晓娟, Hong Kong University of Science and Technology (常务副会长,Administrative Vice Chair)
Ding, Xianghua 丁向华, Fudan University
Duh, Henry 杜本麟, University of Tasmania
Fu, Zhiyong 付志勇, Tsinghua University
Ji, Yi 纪毅, Guangdong University of Technology
Liu, Li 刘力, California State University, Northridge
Liu, Wei 刘伟, Tongji University
Wang, Haochuan 王浩全, National Tsing Hua University, Taiwan
Xu, Hao 徐昊, Jilin University
Yuan, Xiaojun 袁晓君, UALbany, SUNY
Zhao, Shengdong 赵盛东, National University of Singapore
秘书处
Secretariat
Li, Yunqiu 李韵秋, BBC Design and Engineering(秘书长,Secretary General)
Silpasuwanchai, Chaklam(副秘书长,Vice Secretary General)
Zhu, Bin 朱滨, KTH(信息负责人,Director of Information and Communication)
Tu, Huawei 涂华伟, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(财务负责人,Director of Finance)
Lu, Xiao 萧露(监事长,Supervisor General)
Chen, Yu 陈玉(监事,Supervisor)